Skip to main content
Kokuyo-shiki ippun de tsutawaru hanashikata = The secret of Kokuyo's one-minute talking : gimon o nageru ketsuron o noberu riyū o setsumei suru o ippunkan de tsutaeru
Kokuyo-shiki ippun de tsutawaru hanashikata = The secret of Kokuyo's one-minute talking : gimon o nageru ketsuron o noberu riyū o setsumei suru o ippunkan de tsutaeru
コクヨ式1分間で伝わる話し方 = The secret of Kokuyo's one-minute talking : 疑問を投げる、結論を述べる、理由を説明するを1分間で伝える!Shimoji, Kan'ya下地寛也2017
Books
0